Danmarks Breve

BREV TIL: Fredrika Bremer FRA: Hans Christian Ørsted (1777-08-14/1851-03-09)

Til Fredrika Bremer.
(Efter Koncept).

Kjære Veninde!

Jeg føler en inderlig Trang til at udtrykke Dem min hjerteligste Taknemmelighed for Deres af de skjønneste Følelser opfyldte aandrige Brev, og den medfulgte lysende Gave. Endskjøndt jeg føler dybt, at det Billede, De har dannet Dem af min aandige (Stræben, skylder sin Glands til Venskabets altforklarende Lys, gjennemtrænges jeg dog ved det, Brevet siger mig, af en opløstende Følelse, hvis Behagelighed jeg vilde sammenligne med den, hvoraf man gribes ved at see sit forskjønnede legemlige Billed, dannet af en ædel Kunstnerhaand.

Men jeg har dog langt mere at takke Dem for. Ved den meddelende Omgang, som under Deres Ophold her har fundet Sted imellem os, har jeg havt en velgjørende Nydelse ved den hele Maade, hvorpaa De opfordrede mig til Meddelelser, og saa uforbeholdent fremsatte mig Deres af en øvet Eftertanke og dybe Følelser udspringende Tvivl og Indvendinger. De tvang mig derved ofte til at behandle mine gamle Tanker i nye Retninger, og blandt Andet at underkaste mine Tanker over Ulykkerne. Smerten, det Hæslige, en ny Overveielse, som ikke har