Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1850-11-13)

Til I P. Mynster.
(Efter Koncept).
Den 13de November 1850.

De modtage min varmeste Tak for det mig tilstillede Skrift, hvis mig forhen ubekjendte Deel allerede vilde have været mig velkommen, om end ikke den skjønne Tilegnelse endnu havde givet det Hele en saa stor værdi for mig og været mig et nyt Beviis paa, at De bevarer Deres i saa mange Aar prøvede Venskab for mig, hvilket jeg fra min Side hjerteligt gjengjælder og haaber stedse at bevare.

Deres
ærbødigst hengivne
H. C. Ørsted.