Danmarks Breve

været mig ufrugtbar, og som jeg end...

s. 595 været mig ufrugtbar, og som jeg endnu fortsætter. Under min Glæde over det Heles Harmoni skal jeg stræbe at indrømme Smerten og Sorgen deres lovlige Rettigheder. Overalt vil jeg i mine Grandskninger ofte finde Anledning til at fornye Mindet om vort Samliv; ja idet jeg læser, hvad jeg før vort Bekjendtskab har skrevet over disse Gjenstande, kommer jeg let til at tænke paa Dem; blandt Andet randt De mig tit i Tankerne. da jeg for nogen Tid siden gjennemlæste min gamle Dialog om Lydvirkninger, hvor jeg har indført en aandrig Deeltagerinde i Samtalen.

Modtag mine bedste Ønsker baade for Deres nærmeste Reiser og de videre befluttede, og for Deres glade og lykkelige Tilbagekomst. Dette Ønske deler min Hustru, min Mathilde og alle Mine med mig. Vi vide, at De vil beholde os i venskabeligt Minde, og saaledes vil De stedse være holdt blandt os.