Danmarks Breve

Søndagen den 27de September . Anko...

s. 580 Søndagen den 27de September.

Ankommet efter en lykkelig Reise her i Hjemmet, hvor jeg traf Alt vel.