Danmarks Breve

Torsdagen den 24de September . Off...

s. 580 Torsdagen den 24de September.

Offentligt Slutningsmøde. Jeg holdt et Foredrag over Væsenseenheden i Kjendeevnen gjennem hele Verdensaltet. Jeg maatte efter Præsidentens Ønske fatte mig kortere, end det havde været min Hensigt. Saavidt jeg selv kan dømme, holdt jeg Foredraget med god Færdighed.

Om Middagen det store Afskedsmaaltid; maadeligt besøgt og slet bestyret, af den iøvrigt hæderværdige Scherk (Michaelis *) var med en Deputation hos Kongen).