Danmarks Breve

Onsdagen den 23de September . Jeg ...

s. 579 Onsdagen den 23de September.

Jeg var i den physiske Sektion, hvor man med stor Høflighed nødte mig til at præsidere. Munck af Rosenskjöld meddeelte vidtløftigt Beskrivelsen over et elektrisk Multiplikationsapparat. Jeg meddeelte mit i British Association fremsatte Forslag, om nye Forsøg over faldende Legemers Afvigelse. Mange Bemærkninger fremsattes, blandt Andet om Tidsmaalingen.

s. 580 Efter Maaltidet besøgte vi en Lysthave, hvor jeg havde en lang Samtale med Chalybæus, som behagede mig meget.