Danmarks Breve

Kiel Tirsdagen den 22de September ....

s. 579 KielTirsdagen den 22de September.

Det blev forsilde at komme i Sektionsmøderne. Vi spiste derimod ved Selskabets Bord og vare om Aftenen i en Lystskov. Jeg gjorde Bekjendtskab med Geheimeraad Mencke. Brøndlæge i Pyrmont, Professor Himly o. fl. Himly havde ved Bordet udbragt en ntydelig politisk Skaal, for „die Dämmerung", hvilket han søgte at forklare mig paa det Gunstigste. Alting røbede dog hans dybe Deeltagelse i de politiske Lidenskaber. Jeg sagde ham, at jeg ikke vilde blande mig i de politiske Stridigheder; men at jeg meente, at enhver politisk Skaal eller anden politisk Yttring maatte holdes aldeles ude fra Naturforskerselskabet.