Danmarks Breve

Onsdagen den 16de September . Om F...

s. 576 Onsdagen den 16de September.

Om Formiddagen gjorde jeg med Fru F. og M. en Reise til Bishopstoke og Winchester. Dr. Garnier, dean of Winchester, har der en berømt Have, til hvilken han indbød mig og mit Selskab. Vi bleve meget vel modtagne. Han førte os selv omkring i denne herlige Have, som Herschel med Rette kaldte et Paradiis. Den er rig paa meget skjønne Træer og s. 577 Blomster, som ere ypperligt grupperede, og bærer Præget af den omhyggeligste Dyrkning. Overfladen har de Afvexlinger, man maatte ønske, og giver Anledning til herlige Udsigter. I Winchester saae vi den gamle meget store Kathedralkirke, som er sammenknyttet med mange Dele af den engelske Historie. Den gjør et mægtigt Indtryk, men er langtfra ikke saa kunstfuldt bygget som den Cöllnske.

Vi spiste hjemme hos Familien Jones, da det var den sidste Dag. For at opfylde det Ønske, Familien havde derfor, afsagde vi med Fornøielse en Diner hos Mayoren af Southhampton, Mr. Lobb, som den Dag gav en glimrende Fest, hvortil Marquis'en af Northhampton og de fornemste andre Medlemmer af Associationen vare indbudne.

Om Aftenen vare vi i Slutningsmødet. Beretningen herom findes i vore Blade, som have uddraget den af de Engelske.