Danmarks Breve

Tirsdagen den 15de September . Mit...

s. 576 Tirsdagen den 15de September.

Mit Brev til Sir John Herschel blev læst i den physiske Sektion, ved Mr. Stokes. Det blev ikke meget diskuteret, da jeg havde undgaaet alt Disputabelt. Jeg gav derfor kun nogle Oplysninger, som sigtede til at vise, at Brevet ikke skulde forudsætte nogen ny Theori, men kun foreslaae nye Forsøg, til at afgjøre Tvivl. Idag var der stor Diner. Jeg sad mellem Murchison og Herschel. Det er Skade, at denne Sidste hører noget ufuldkomment og heller ikke taler tydeligt, da han har mistet endeel Tænder. Jeg sætter høi Priis paa ham.

Efter Diner'en var der offentligt Møde, hvor Grove foredrog først Schønbeins sidste Opdagelse og derpaa sin. Han viste Forsøget med Schønbeins brændbare Bomuld, og fremstillede derpaa sin Opdagelse over Vandets Adskillelse blot ved Varme.