Danmarks Breve

Mandagen den 14de September . Jeg ...

s. 575 Mandagen den 14de September.

Jeg var først i den mathematisk-physiske, derpaa i den chemiske Sektion, hvor Grove læste min Meddelelse om Ovægsølvets Forandring ved Glas. Det var første Gang, jeg var der, og jeg blev modtagen med udmærkede Bifaldsyttringer. Man gjorde adskillige Modbemærkninger, som jeg besvarede. s. 576 saavidt jeg selv kan dømme, med Færdighed. Jeg gik tilbage til den mathematisk-physiske Sektion, talte med Herschel, spadserede med Wheatstone og spiste med ham i en af Byens taverns. Vi traf her sammen med Eisenlohr. Om Aftenen hørte jeg Lyells Foredrag over hans geologiske Undersøgelser i Amerika.