Danmarks Breve

Fredagen den 11te September . Jeg ...

s. 574 Fredagen den 11te September.

Jeg havde en Spadseretour med Herschel, hvor jeg forklarede ham mit Forslag om nye Forsøg over Faldet fra meget store Høider. Han madede meget at fremføre det.

Dagen efter skrev jeg en Deel af mit Brev til Herschel om Faldliniens Afvigelse. Derpaa i den Physiske Sektion. Spadseregang med Wheatstone til Havnen og til den elektromagnetiske Telegraph. Om Aftenen i Conversationssalen. Wheatstone havde om Formiddagen gjort mig bekjendt med Scoresby, som har et for hans Alder udmærket ungt Udseende. Jeg fortsatte Bekjendtskabet om Aftenen. Han vil paa Tirsdag vise mærkværdige Forsøg over Magnetismens Forstærkning.