Danmarks Breve

Onsdagen den 9de September . Kl. 8...

s. 572 Onsdagen den 9de September.

Kl. 8 var jeg i Faraday's Laboratorium. Han var ikke tilstede; men en gammel Præparator, som ikke var meget opvakt, viste os den store Elektromagnet i Hesteskoform, med hvilken hans nyere Forsøg ere gjorte. Dens Gjennemsnit er en paa Hjørnerne afrundet Fiirkant af omtrent 3 Tommers Side. Den er omvunden 5 Gange med Kobbertraad, af omtrent 1/8 Tom. Diameter. Den skal være forfærdiget af et Anker. 10 groveske Elementer vare nok til dets fulde Virksomhed.

Vi gjorde Kl. 1½ Reisen til Southhampton i 2½ Time s. 573 og kom til at boe i Portswoodhouse, noget over en engelsk Miil fra Byen, hos en rig og dannet Familie, Mr. George Jones.