Danmarks Breve

Tirsdag den 8de September . Vi bes...

s. 571 Tirsdag den 8de September.

Vi besøgte St. Pauls Kirke. Der var Gudstjeneste; s. 572 men denne indtog kun en lille Deel af Kirken. Sangen var smuk, Mesningen ogsaa; Bønnerne gik som Kjæp i Hjul. Vi gik omkring i Kirken, saa vidt vi kunde. Indtrykket af det Hele er stort og herligt. Christoffer Wren ligger begravet under Orgelet. Indskriften paa hans Grav er bekjendt. Den siger, at han var Kirkens og Byens Bygmester og levede over 90 Aar, ikke for sig selv, men for det almindelige Bedste: Læser, søger Du hans Mindesmærke, saa see Dig om. Jeg fik Taarer i Øinene ved at see denne Berømmelse over den herlige Mand. En stor Deel af Kirken er afspærret ved Stænger med Jernpigge. Indenfor disse faaer man ikke Lov til at komme, saalænge Tjenesten varer. Dette Rum staaer da ganske tomt. At det er en hæslig Tanke, saaledes at afspærre en Deel af den skjønne Kirke, er aabenbart. Vi kunde dog see mange Mindesmærker tydeligt nok, for at have et Exempel paa, hvorledes England hædrer sine store Krigere og Statsmænd. Dets Lærde, som saadanne, faae sjeldent slig Ære. Vi nøiedes dog især med det herlige Indtryk af hele Kirken. Vi anvendte ikke Tiden paa at komme op i det berømte whispering gallery, som dog kun er en ubetydelig Tilfældighed i Kunstværket.

16*