Danmarks Breve

Fredagen den 28de August . Vi besø...

s. 567 Fredagen den 28de August.

Vi besøgte atter Musæet. Vi besaae den geologiske Deel deraf, som indeholder mange Levninger af Forverdenens Dyr, og Forchhammer meddeelte Oplysninger over mangen Deel deraf. Vi besaae ligeledes de ægyptiske Oldsager og deriblandt en Mængde Mumier. Blandt Besynderlighederne var en Fruentimmerparyk, med en saadan Mængde af Krøller og sat med en saadan Smag, at man skulde troe den forfærdiget i vor Tid. Oven var den forenet med en temmelig stærk blank Jernbøile. Mon den ikke har hørt til et Afgudsbillede? Forchhammer gjorde os bekjendt med en Dr. Gray, Zoolog, som lod os vise Bibliotheket og indbød os til Frokost næste Morgen.