Danmarks Breve

Den 27de August . Vi besaae derpaa...

s. 566 Den 27de August.

Vi besaae derpaa den zoologiske Have. Dyrene have her en langt større Plads end i Jardin des Plantes. Vi saae her en meget udmærket Løve, foruden nogle flere lidt mindre, et Par skjønne Tigere, Panthere, Hyæner o. s. v. Vi saae videre Bisonoxen, to Elephanter, hvoraf den ene meget stor. Den mindre bar endeel Mennesker omkring i et ret pragtfuldt Optog. Fremdeles saae vi en stor Kameel, et Næshorn, nogle Giraffer, angoriske Gjeder o. s. v. Mange mærkelige Fugle saae vi ogsaa, deriblandt en Mængde sorte Svaner. Tiden nødte os til at lade meget useet og forbeholde det til et nyt Beføg.

Omkring et Jernstakitværk saae jeg paa Midten lagt en horizontal Cylinder, dannet af Jernringe. Paa Forespørgsel erfoer jeg, at disse skulle hindre Rotter fra at komme over. Man havde Fugle i dette Indelukke, hvis Æg Rotterne ellers tage. s. 567 For at hindre Snegle fra at komme til Planter, mod hvilke man vil bevare dem, benytter man et lille Gjærde af nogle Tommers Høide, dannet af Pladezink, men foroven med en Rand af Kobber. Saa snart Sneglen med sin fugtige Krop rører begge Metaller, faaer den et galvanisk Stød, som driver den tilbage.