Danmarks Breve

Mandagen den 24de August . Næste M...

s. 564 Mandagen den 24de August.

Næste Morgen toge vi med Dampskib til Dover. Værten anbefalede et fransk Skib, som skulde afgaae Kl. 10½;Kommissionairen s. 565 for et engelsk Dampskib kom og anbefalede sit, som skulde gaae Kl. 10. En Kommissionair for det Franske kom til og forsikkrede, at vi dog skulde komme tidligere til Dover med hans Skib, som han sagde var større og havde bedre Maskiner. Vi valgte dog det engelske og kom over paa 3 Timer. Det franske var ikke ankommet, da vi et Par Timer efter afgik med Jernbanetoget. Vi betalte omtrent 18 Shilling hver for første Plads til London, som omtrent udgjør 3 Mark for hver dansk Miil. Paa Banegaarden gaaer Alting af med en stor Rolighed, som meget afstikker fra den franske Støi, og dog gik Alt meget hurtigt. Vi tilbagelagde omtrent 7 danske Miil i Timen. Jeg fornyede her den Erfaring, at man endda seer nærliggende Ting, som Stængerne i Gitterværkers tydeligt, uagtet den store Hastighed. Ved Reiserne paa Jernbaner seer man kun sjeldent smukke Egne, fordi man altid, hvor der er Bakker, reiser i Fordybninger. Det Meste man seer er Sletter. Vi ankom Kl. 7 til Sablonière, Leicester Square.