Danmarks Breve

Stratburg . Den 7de hos Pastor Pet...

s. 88 Stratburg.

Den 7de hos Pastor Petersen. Bor Underholdning begyndte saaledes: „Jeg bringer Dem et Brev fra Deres den Prof. Böckmann og glæder mig ved denne Leilighed at kunne gjøre Bekjendtskab med en Mand, der med saa megen Iver og Held sysselsætter sig med Physiken". — „De er mig velkommen, da De bringer mig Brev fra en saa tjær Ben; hvor har De studeret?" — „I Kjøbenhavn. jeg er en Dansk." — „De er mig altsaa dobbelt velkommen, vi ere halvt Lands mænd, min Fader var født paa Als. Og Deres Navn?" — „Ørsted." — „Altsaa formodentlig i Slægt med den Ørsteb, som har beskjæftiget sig med Galvanismus?" — „Det er mig." — „Saa meget mere mig velkommen, jeg har et Batteri efter Deres Idee". Nu fortsatte vi vor Samtale over Physik og Chemi og havde et Par Timers behagelige unberholdning.

Mit næste Brev fra Paris.