Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1749-09-13)

13. September 1749.
TIL PETER FREDERIK SUHM 1 .

Min Høistærede Herre!

Ieg sender med Tak det sidst laante tilbage, og maae sige derom, at Forfatteren 2 er sig selv lig, det er, skriver s. 120 ikke andet, end det som baade i Henseende til Inventionens Artighed, Stilens Nethed og Sprogets Reenhed altid fortiener høiligen at herømmes af

Hans ærbødigste tiener og
oprigtige Ven
I. Langebek.

Kh. d. 13. Septb. 1749.

Udskrift:

Til Hr. Hof Junker Suhm.