Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1772-09-10)

10. September 1772.
TIL PETER FREDERIK SUHM 3 .

Ieg har med Fornøielse igienemlæst Schønings piece 4 , og under gierne de Tyske Pralere alt, hvad de kan faae. Han kunde gierne sette sit Navn derunder, thi det falder let i Øinene, at han og ingen andre har skrevet den, i s. 499 hvilken Henseende det var bedre over alt at sette Prof. Schøning end Herr Schøning. En liden Erindring har ieg givet mig den Frihed at giøre paa de Islandske Annalers vegne. De ere i sit Slags lige saa gode som de Russiske, og de ældste uden tvil lige saa gamle og kanskee ældere; men Skade at vi ikke har de ældste, uden igientagne af de nyere Annalister.

Ieg sender det øvrige af mit Verk 1 , undtagen det sidste Ark, Titel, Dedication og Fortale etc., som nu snart kan følge.

T. T.
I. L.

Kh. d. 10. Septb. 1772.

Dersom Hr. Conferentz Raaden har observe ret nogle errata, kunde de kanskee komme med endnu.