Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Frederik Suhm FRA: Jacob Langebek (1775-02-03)

3 Februar 1775.
TIL PETER FREDERIK SUHM.

P. M.

Ieg sender herhos Efterretningen om Robertus Elgensis 1 , som ieg gierne ønskede blev indført i de Londonske Gazetter.

Begge Scherers 2 Breve følger herhos tilbage. Naar Hr. Kamerherren skriver, beder ieg flittig hilse, og lade vide, at ieg nu har i trykken den 4de Tome af Scriptores Rer. Danic.

Ieg seer af hans ene Brev, ligesom han med Capt. Nolken skulde have sendt Exemplarer af Nestor til os alle. Er saadant nogen tid ankommen?

Ieg er ellers vred paa Nestor, fordi han slet intet underretter os om de mange Giftermaal og anden connexion, som saa mangfoldige har været mellem de Russiske og Nordiske Hoffer. Ieg var capable at give Schløsser 3 et Ørefigen, fordi han har giort saa meget Væsen af Nestor.

s. 507 Det er sandt, han har sin merite, men hvad kommer han imod Snorro Sturleson og Saxo? Blev han oplyst med solide Noter og Commentarier, kunde han giøre os Nytte.

Om de Forandringer i Holsten er det mig umueligt at give Efterretning. Hr. Kamerherren faaer deri at addressere sig til Conf. R. Carstens 1 , som har haft med alting at bestille.

Kh. d. 3. Febr. 1775.

I. Langebek.

Ieg kan hilse fra Lagerbring, som ieg fik brev fra i Aftes.