Danmarks Breve

RETTELSER. S. 1 Lin. 9 f. o. takss...

s. 518 RETTELSER.

S. 1 Lin. 9 f. o. takssigelse, læs: taksigelse.

- 12 - 12 f. n. Gallaud, læs: Gulland.

- 15 - 14 f. o. Gierniuger, læs: Gierninger.

- 18 - 7 f. n. Fielstrup, læs: Fielsted.

- 20 - 21 f. o. Aarsagea, læs: Aarsagen.

- 27 - 10 f. o. bendes, læs: hendes.

- 38 - 13 f. n. 35te, læs: 33te.

- 40 - 9 f. 0. Chamerean, læs: Chamereau.

- 40 - 1 f. n. Kollerup, læs: Kallerup.

- 42 - 7 f. n. tre Maaneder, læs: en Maaned.

- 51 - 7 f. n. Kjøbenhavu, læs: Kjøbenhavn.

- 68 - 6 f. 0. hehagelig, læs: behagelig.

- 79 - 7 f. n. Stedet, læs: Stedet.

- 83 - 3 f. n. Schwartzkorpf, læs: Schwartzkopf.

- 85 - 3 f. 0. Confirmatiou, læs: Confirmation.

- 89 - 14 f. 0. Paulli1, læs: Paulli2.

- 91 - 18 f. 0. Rus-and, læs: Rus-land.

- 91 - 3 f. n. Selskah, læs: Selskab.

- 151 - 7 f. 0. sædvanling, læs: sædvanlig.

- 153 - 6 f. 0. Polske-Ungerske, læs: Polske, Ungerske.

- 156 - 4 f. n. præcique, læs: præcipue.

- 163 - 12 f. n. Føieligbed, læs: Føielighed.

- 199 - 16 f. 0. knnde, læs: kunde.

- 201 - 2 f. n. . . de der, læs: Side der.

- 242 - 4 f. n. senere, læs: senere.

- 264 - 20 f. 0. Rarlholinus, læs: Bartholinus.

- 309 - 1 f. n. S. 86 ff., læs: S. 84 ff

- 362 - 3 f. n. S. 189, læs: 180.

- 383 - 1 f. n. Carl, læs: Vilhelm.

- 441 - 12 f. 0. resolntiou, læs: resolution.

- 454 - 7 f. 0. ubsidia, læs: Subsidia.

- 458 - 7 f. n. Nr. 207, læs: Nr. 209.

- 490 - 20 f. 0. sccula, læs: secula.