Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1900-02-15)

A
København, 15/2 1900

[I Anledning af Ibsens ”Naar vi døde vaagner“] … hvad Kunstneren selv som Menneske angaar, saa tror jeg, at Ibsen har Ret i, at han i de fleste Tilfælde vil angre at have vraget Livet for Kunsten. Men jeg nærer ikke mindste Tvivl om, at han vil fortryde det lige saa bittert, om han ofrer sin Kunst for Kærlighedens Skyld. Det er saa viseligt indrettet, ”tager du Hatten op, faar du Prygl, og lader du den ligge, faar du det samme“ …

Jeg arbejder langsomt paa min Bog og er hidtil ganske tilfreds med det af den, der foreligger færdigt. I denne Tid, da det ellers i alle Retninger er sløjt med mig, maa jeg sgu digte ligefrem for at holde Liv i mig. Og ved Lucifer! kom jeg til at tvivle paa mit Talent, da vilde jeg s. 30 ikke leve den Dag til Ende; for jeg har intet andet at leve paa og leve for.