Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1900-04-22)

B
Kerteminde, 22/4 1900

Kære Ven!

Hejsa for et Solskin i disse Dage! Naar Stormen hyler ved St. Hans, og Regnen plasker hen mod Høst, saa kan vi dog sige, at vi har haft Sommer i Aar. Jeg har gaaet ude og drukket Sol, — glemt alle Sorger, følt mig som eet med alt det vaagnende Liv, — Solen og Skyerne og Mulden og Myrerne, — lèt ad en Mariehøne, der krøb op ad min Stok, — og nikket til aile smaa Børn, jeg mødte…