Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1900-07-06)

C
Grinderslev Kloster, 6/7 1900

Kære Frk. ***

Hvorledes skal jeg takke Dem for den Venlighed, De har vist mig ved at sende mig alle de dejlige Blomster! De ligger i Æsken endnu, thi som alle Valmuer er de noget skørhovedede og kan ikke tages op uden at fælde Kronbladene, og det vilde være Synd. Men saa snart jeg lukker Laaget op, har jeg al den Øjenslyst, jeg kan ønske mig.