Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1900-09-05)

A
Grinderslev Kloster, 5/9 1900

Ligegyldighed ved det hele — man kan ogsaa kalde det skeptisk Filosofi. Til den er jeg bleven noget forfalden. Min Tanke er et Spindelvæv, hvori alle mulige anerkendte Begreber hænger som døde Insekter. Lykke og Ulykke, — godt og ondt, — stort og smaat, — Sandhed og Løgn, — Tro og Vantro, — hvad Forskel er der i Grunden paa disse Fluekadavere?

Tilbage bliver Fredløshedsfølelsen. Det var den, der sprængte salig Nietzsches Hjerne, — og mange andre Hjerner… Det er ikke godt for Mennesket at være ene, siger den Herre Zebaoth. Ganske vist siger du, til hvem jeg i Grunden har nok saa megen Tillid, at Mennesket er mægtigt naar det er ene; men det er heller ikke alle Mennesker, der er som du.