Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1900-09-24)

C
Grinderslev Kloster, 24/9 1900

Kære Frk. ***

Det krabadser mig i høj Grad, at De har et saa alvorligt og indremissionært Indtryk af mit s. 37 Udseende og Væsen. Vore hyggelige Klikeaftner i Samfundet sidste Vinter har altid staaet for mig som nogle af mine lysere Øjeblikke; og naar jeg nu faar at vide, at jeg paa dem har spillet Stengæstens Rolle, saa maa jeg ræddes og spørge, hvordan jeg vel ellers er! Jeg bliver nok nødt til at indskrænke mig til udelukkende skriftligt Samkvem med Omverdenen.