Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1901-12-22)

D
Kerteminde, 22/12 1901

Kære Ven!

Siden vi sidst bragte vore kære Jeg’er perlende Vinofre paa Bernina eller hvor det nu var, er jeg gaaet i Hundene eller, for at bruge et mere dannet Udtryk, ad H … til; men det skal ikke skille os ad. Jeg haaber, du fører et fornøjeligt og indholdsrigt Liv… Selv er jeg foreløbig ganske umulig.