Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1902-02-14)

A
Skaarup, 14/2 1902

Den vigtigste Grund *) er selvfølgelig, at det ikke morer mig at spille Helterollen videre, efter at jeg har befundet mig selv at være elendig og jammerlig og fattig og blind og nøgen. Mig selv kan jeg dog ikke længere skuffe — og selv om det kunde lykkes mig endnu et Par Gange at føre de faa og fine Mennesker i Danmark, der læser Vers, bag Lyset, vilde det ikke være mig nogen Tilfredsstillelse. N’en parlons plus. … Min Genfærd besøger dig maaske s. 53 til Sommer … Skriv, naar du har Lyst, og. vent ikke Svar, saa bliver du ikke narret; dine Breve glæder altid

din hengivne og dødstrætte Ven
Johannes Meier.