Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1902-03-08)

A
Skaarup, 8/3 1902

Det har behaget de Magter, der gør Træernes Vækst rank eller kroget, at skænke dig Arbejdskraft, Stolthed og Ære, A Kirketro og fredelig Lykke, B Sindssygdom og mig Vanmagt og Desperation, — hvorfra Overgangen til B’s Tilstand vel kun er et Tidsspørgsmaal… Træffer du nogen, som interesserer sig for mig, saa fortæl dem i en saa lidt begrædelig Tone som muligt, at det kunde s’gu ikke blive til noget med Meiers Digten, det er han ogsaa selv klar over, og det var meget fornuftigt af ham at slaa sig paa Seminaristeriet o.s.v. Beklages vil jeg ikke.