Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1902-09-01)

B
Mern Lægebolig pr. Præstø, 1/9 1902

Ilde kom jeg til Skaarup, værre fo’r jeg derfra: Drik og Utugt, — Stedets Traditioner truede, s. 54 — Spark i Røven, — Gloria Deo in excelsis. Nu sidder jeg her: 500 Krus, — Snaps til Frokosten, — rigelig Fritid, — ”Politiken“ og alle mulige nye Bøger. Alle Ting tjener dem ti! Gode o.s.v. Kort og godt: jeg har opsat mit Selvmord et Par Aar endnu og skyer ikke længere menneskeligt Selskab. Hvis du vilde lade høre fra dig, vilde det glæde mig hjerteligt.

Din gamle Ven
Johannes Meier,