Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1902-09-16)

D
Mern Lægebolig pr. Præstø 16/9 1902

… blot en Hilsen med Meddelelse om, at jeg ikke har begaaet Selvmord, saaledes som der vistnok kunde være Grund til at haabe efter mine sidste Udgydelser, — saa naar jeg om et Par Dage træder ind i Stuen til dig, behøver du ikke at gøre Korsens Tegn, men kan tage mod mig uden al Frygt… Jeg glæder mig til at hilse paa dig, — for du har vel ikke benyttet dig af den utvivlsomme Ret, du har haft til at glemme mig ?…