Danmarks Breve

BREV TIL: Jochum FRA: Johannes Meier (1902-10-05)

E
Mern, 5/10 1902

Dyrebare Jochurn!

I en saare hyggelig Tilstand — Søndag Formiddag, med en god Frokost i Maven og en bedre Middag for Øje, med Blus i Kakkelovnen og tykke mørkerøde Gardiner trukne halvt hen for de dobbelte Vinduer — søger jeg at samle saa mange Reminiscenser af mig selv, som udkræves for at skrive et anstændigt Brev… Jeg rejste ind til København om Fredagen — paa 2den Klasse, med Gulduhr paa og Tegnebogen fyldt af Sedler, der skulde anvendes til Rejse, Ophold og Fornøjelser, til Indkøb af diverse Konfirmationsgaver, til Anskaffelse af 25 Hefter af Georg s. 59 Brandes’ Værker samt eventuelt til en liden cadeau til mine skaarupske Kreditorer. Da jeg om Onsdagen vendte tilbage — paa 3die Klasse — gabede de skaarupske Snuder endnu lige tomme, Konfirmationsgaverne var købte — paa Kredit, og Georg Brandes hvilede i dybeste Fred hos min Boghandler; i min Tegnebog laa der en Seddel, men den var saa grøn som selve Haabet, og ved at pille ved min Urkæde kunde man i en Fart faa at vide, hvad Klokken var slaaet. Jeg havde foretaget en symbolsk Handling, — en Betegnelse af, at jeg nu foreløbig gik ud af Tidsregningen igen.