Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johannes Meier (1902-10-15)

D
Mern, 15/10 1902

… Stormen og Vaaren —. Ja, blot man kunde tro ham, den gode Gorki; om han og hans Landsmænd — som jo i hvert Fald er de eneste, man endnu kan vente sig lidt af — havde et lille forfriskende Blæsevejr at slippe ud over Evropa. Jeg synes, I Tilværelsen bliver mere og mere lummer. Hvis man endda var født i Japan — …

I øvrigt er der intet nyt at melde, — ikke et Pust af Stormen og Vaaren, — nej, Efteraar og Regn over det hele. I disse Dage ligger polske Piger og Husmandsbørn paa Knæ i Mudderet den udslagne Dag og trækker Roer op med de valne Hænder. Det er utaaleligt at tænke paa. Men man gaar jo ikke ud og hjælper dem alligevel. Man gaar derimod i Selskab hos deres Herrer og æder 5—6 Retter Mad med Vine til — uden for Resten at føle sig gladere for det…

Hermed Gud befalet, — som Matzen sagde til sin Formandsplads.