Danmarks Breve

BREV TIL: Jochum FRA: Johannes Meier (1902-10-16)

E
Mern, 16/10 1902

Kære Jochum!

En saadan uforlignelig Spiritusduft som den, der slog op af hver Linje i Deres sidste Skrivelse, kan jeg ikke i Øjeblikket skaffe til Veje. I Stedet s. 66 har jeg kun den Inspiration at byde, der stammer fra Æblesuppe og Kødbudding, som jo ganske vist ogsaa er Vorherres Gaver…

Inden Papiret fyldes, maa jeg alvorligt bebrejde Dem Deres ugudelige Plan, at jeg skulde komme til Dem den første Søndag i November og vanhellige Herrens Dag ved at deltage i Deres usle Drukkenskab. Skulde jeg komme, maatte det kun være for med min Haand og mine Læber at borttage denForargelsensDrik fra Dem, om jeg saa selv skulde nødes at nedsvælge den. Jeg skal tænke over Sagen; men ak, Jochum, Kong Mammon og Kong Alkohol, de kan saa lidt forliges.