Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1843-11-23)

23de November 1843.

Jeg har været paa Koncert og har hørt Antonio Bazini, som er en af Europas første Violinspillere. Med min egen Musik s. 19 gaar det godt; jeg spiller med Kapelmusikus Holm. Næste Gang du skriver mig til, maa du fortælle mig, hvordan I Alle have det, hvordan mine Blomster staa, om nogen er uddød, hvorledes den Blomst ser ud, som stod i Knop sidst Du skrev. Flere af dem skulde egentlig plantes om, men de faa vel staa til Vaaren. Hvormange har jeg nu hjemme? Her har jeg kun ti, og de fleste ere Aflæggere.

Den bekjendte Orla Lehmann er bleven udnævnt til Høiesteretsadvokat, hvilket har vakt megen Opsigt, Forundring og Glæde, thi man havde aldeles ikke ventet det, da Kongen ikke ynder ham formedelst hans Djærvhed.