Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1844-01-21)

21de Januar 1844.

Du spørger om Præsterne her. Vi have udmærkede Prædikanter, blandt dem den Mynster, som har skrevet de Betragtninger, du har; Münter er ligeledes en god Taler, men den bedste og den, jeg mest ynder og oftest hører, er Tryde. — Jeg længes overordentlig hjem, skriv ofte, det er min største Fornøielse at høre fra Eder, derved faar jeg ogsaa mere Lyst til at læse.