Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1844-03-07)

7de Marts 1844.

Fru Grove har havt den Glæde at faa to Sønner hjem fra en Reise til China. Hans Grove *) fører Skibet, og hans yngre Broder har fulgt ham. Han har bragt mange interessante Sager med sig hjem. Jeg har forøvrigt saa meget at bestille, at jeg i den sidste Tid har siddet oppe til Kl. 12 og atter været paa Benene Kl. 6 (6 Timers Søvn er nok). — I Theatret har jeg set Holbergs „Barselstuen" og Syngestykket „Bødkeren", og i Søndags havde jeg en af de behageligste Aftener, siden jeg kom hid. Jeg hørte den herlige Opera Huguenotterne eller Bartholomæusnatten; saadan Musik har jeg aldrig hørt, det var noget af det deiligste og mest gribende man kan tænke sig. Og da jeg kom hjem, laa — dit Brev og ventede paa mig!

2*