Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1844-03-17)

17de Marts 1844.

Nu er da vor kjærn Karl Johan død ; ja man kunde da ikke vente, at han i den høie Alder skulde overstaa en saadan Sygdom. Gud give nu, at Oscar maa blive os saa god en Konge, som hans Fader var. — Du maa snart fortælle mig, hvorledes alt er gaaet af hos Eder og hvorledes Stemningen er.