Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1844-04-04)

Skjærtorsdag 1844.

En stor Sorg har rammet Danmark og ikke blot Danmark, men hele Verden: „Thorvaldsen er død". „Nutidens største Kunstner er ikke mere". Han døde i Theatret den 24de Marts Kl. 6, netop som Orkesteret spillede Ouverturen til 1ste Akt af „Griseldis". Man troede, han kun var besvimet, bar ham derfor ud; men alt Liv var forsvundet. Jeg forlod strax Theatret. I Lørdags blev han begravet, og hans Følge var saa uhyre, at aldrig nogen Konge har havt det større og smukkere.