Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1844-04-29)

29de April 1844.

Hurra! Hurra! Hurra! ja saaledes kan jeg rigtignok med Rette begynde mit Brev denne Gang, da jeg har den glædeligste og mest overraskende Efterretning at bringe dig; ja gjæt engang, og bed alle, som ere nærværende, at lægge sine Hoveder i Blød for at gjætte ; — men Basta! — I traf det dog ikke.

Jeg har været oppe til den første polytekniske Eramen og bestaaet den godt. Forrige Mandag var jeg oppe til skriftlig; om Formiddagen fra Kl. 9 til 12 havde vi Udarbeidelse i Modersmaalet, Opgaven var meget vanskelig, nemlig: „Hvorvidt kunne Følgerne af vore Handlinger komme i Betragtning ved Bestemmelsen af disses moralske Værd". Om Eftermiddagen havde vi historisk Afhandling. Jgaar var jeg oppe til mundtlig fra 8 til 2 Eftermiddag. Examen afholdtes paa Universitetet og nu ved du altsaa Grunden til, at mine Breve have været saa korte i den sidste Tid. Jeg haaber nu, jeg faar komme hjem til Sommeren.