Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1845-01)

Januar 1845.

I Mandags havde vi, alle Nordmænd her, en Nytaarsfest. Vi vare 15 ialt og havde leiet et Par Værelser i det svenske Hotel. Paa gammel norsk Vis spiste vi ikke andet end Flesk og drak Mjød af et Horn, som var forfærdiget i Anledning af Dagen, og tænk engang! en af vore Gjæster var den noksom bekjendte Digter og Komponist Otto Lindblad. Han var samme Aften kommen fra Malmø, og da vi fik høre, han var i Hotellet, indbød vi ham naturligvis. Det var en jevn, ligefrem, gemytlig Mand, og ved Kong Oscars Skaal improviserede han et Digt. Han elsker Kongen med Liv og Sjæl; tidligere, medens Oscar var Kronprinds, har Lindblad i Forening med ham komponeret endel Musik.