Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1845-04-10)

10de April 1845.

— — Jgaar var her Tumult i Byen i Anledning af en Adresse, der blev overrakt Kongen af Etatsraad Hvidt fra Borgerrepræsentanterne, Studenterne og Haandværkslaugene, hvori han blev anmodet s. 23 om at afsætte Hertugen af Augustenborg fra sin Post som Statholder i Slesvig, og om at gribe til noget Afgjørende i den slesvigholstenske Sag. Kongen foregav Upasfelighed, saa at han ikke kunde give Hvidt Audients, men Adressen overraktes ham gjennem en Officer. I denne Anledning havde der paa Amalienborgplads, de tilstødende Gader og Kongens Nytorv samlet sig en stor Mængde Studenter, Borgere etc. og ogsaa jeg. Politiet forsøgte at adsprede Menneskesværmen, men det lykkedes ei, og Etatsraad Hvidt hilstes med et nidobbelt Hurra, da han kom fra Kongen; man fulgte ham op paa Børssalen, hvor han holdt en Tale, derpaa takkede Studentersenioratet ham, gav ham et tolvdobbelt Hurra, og hver gik til sit.