Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1845-09-30?)

31te September 1845.

Jenny Lind er her! den guddommelige Jenny Lind har sat sin Fod paa dansk Grund! Hele Kjøbenhavn taler ikke om andet. Folk komme reisende fra Jylland og Sverige for at høre hende, og ak! mange have maaske reist forgjæves, thi Billetter ere saagodtsom ikke at faa. Du ma a ikke tro, det er som i Frederiksstad, naar der er omvandrende Skuespillere, at hvem som vil (at sige, naar han kan betale), kan gaa hen og faa en Billet. Nei! her gjælder det en Kamp paa Liv og Død. Kl. 3 om Morgenen gaa Folk hen til Billetudfalget og stille sig i Række, for at vente til Kl. 11; og mange af disse Ventende maa dog gaa tomhændede derfra, fordi „alt er udsolgt". Og tænk dig Moder, jeg, Hans Anton Rosing, din Søn, var saa heldig at faa Billet til hendes første Forestilling, som var igaar. Hendes Optræden var en uhørt Triumph, der her aldrig er bleven nogen scenisk Kunstner tildel, ikke engang den udødelige Dr. Ryge. Ved sin Indtrædelse som Norm a i Operaen af samme Navn blev hun modtaget med et nidobbelt Hurra og næsten begravet i en Regn af Blomster. Endogsaa Kong Christian VIII og Digterkongen Adam Øhlenschlæger deltog i Jubelen og Blomsterkastningen. Og da hun sang, — da var det som, — da var det som, — — ja her savner jeg et Ord i s. 24 det norske og danske Sprog, der er stærkt nok til at betegne hendes Sangs Fuldkommenhed. Tænk dig blot en ungdommelig, kraftig,, sølvren Stemme hos en fuldendt Skuespillerinde, — — men nei, det er umuligt at have i ringeste Maade Begreb om Jenny Lind, uden at have hørt hende. Hun blev fremkaldt mellem hver Akt og hendes Vogn blev fulgt hjem af den jublende Folkemængde. Til iasten har jeg været saa heldig at faa en Billet til hendes Koncert i Ridehuset. Alle Billetter bleve udsolgte i mindre end 3 Timer.