Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1846-03-06)

6te Marts 1846.

— — Her er en hel Del politiske Nyheder fra Udlandets, hvilket du vil faa at se af Aviserne. Engelskmændene have vundet et stort Slag (der vared i Dage, der vared i tre, som det heder i Kjæmpevisen) i Ostindien, og der er udbrudt en stor og vel organiseret Opstand i Polen, Posen og Galizien.

Jeg har temmelig travlt i denne Tid, da jeg paa Fredag fjorten Dage skal holde et Foredrag i den polytekniske Forening om Havets Temperatur. Foreningen tæller allerede 47 Medlemmer, der for Størstedelen er Polyteknikere, men ogsaa Høiskoleofficerer, Medicinere, kort sagt unge Mennesker, som studere Naturvidenskaberne og Mathematik. Du kan vel tænke, at jeg just ikke er saa vel tilmode, da det er første Gang, jeg giver mig af med saadant, men man har overordentlig stor Nytte af at vænne sig dertil. Vi have Møder hveranden Fredag og der holdes da først et Foredrag, hvorpaa der diskuteres om det Foredragne og tilsidst kunne de, der have Lyst dertil, blive tilbage og drikke The, røge Tobak og passiare. Det første Møde blev holdt den anden. Januar i Auditoriet paa Borchs Collegium.