Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1846-07-14)

14de Juli 1846.

Jgaar var her stor Fest, idet nemlig vor Konge holdt sit Indtog i Kjøbenhavn og fik en glimrende Modtagelse. Jaften skal jeg som Medlem af det skandinaviske Selskab med, for at bringe ham et Fakkeltog paa Bernstorf Slot. — Med nogle Jevnaldrende har jeg gjort en Udflugt til Vedbæk, Rongsted, (bekjendt s. 25 af at Digteren Evald her henslæbte sit Liv i Fattigdom og Elendighed og hvor han skrev flere af sine udødelige Værker), Hirschholm, (hvor det kostbare Hirschholm Slot med sine Sølvdøre fordum stod) og flere Steder. Jeg har ogsaa været paa en botanisk Excursion i det nordlige Sjælland, som varede tre Dage. Dog om alt dette haaber jeg, vi snart skulle tale mundtlig, naar jeg i Ferien er samlet med Eder i mit Hjem.