Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1847-09-19)

19de September 1847.

— — Jgaar var baade Onkel og jeg hos Hans Majestæt paa Sorgenfri, det vil da sige: Onkel var intien- og jeg udenfor, dog tror jeg, at jeg morede mig bedst. Jmidlertid fulgtes vi ikke derud, thi — han kjørte, — jeg gik. Vi vare nemlig nogle Kammerater fra Læreanstalten, der allerede længe ferud vare blevne enige om at benytte Ferietiagen, Kongens Fødselsdag, til at tage Afsked med Sommeren i Naturens Skjød. Vi gik da først til Charlottenlund langs den yndige Strandvei, derfra til Lyngby og efter en Afstikker til det deilige Frederiksdal, gik vi tilbage til Sorgenfri, hvor imidlertid en stor Mængde Folk havde samlet sig for at høre paa Taffelmusiken. Hans Majestæt gav da allernaadigst Tilladelse til, at hans tro Undersaatter maatte gaa op paa Trappen og se ind ad Vinduet paa, at han og hans Hoffolk spiste og drak.