Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-07-02)

2den Juli 1848.

— — I Paris har der været en ny og blodig Arbeideropstand, hvis Udfald endnu er os ubekjendt; men da sidste Post afgik derfra, havde man kjæmpet i to Dage og to Nætter. General Cavaignac var udnævnt til Republikens provisoriske Præsident med uindskrænket Magt indtil Oprøret var dæmpet.

Af Smaanyt har jeg intet at fortælle, thi hvem vil vel se paa de legende Børn, naar man har faaet Friplads i det store Verdenstheater, hvor Tæppet er rullet op, og hvor man vel ser Borger kjæmpe mod Borger, Nation mod Nation, men hvor man ved nøiere Betragtning ogsaa opdager, at Frihedens og Gjenfødelsens Morgenskjær bebuder en ny og tusindfold skjønnere Scene, s. 43 hvor man vil se de nys Kjæmpende give hinanden Broderhaanden, for i Fællesskab at vandre ind i den nye Tid.