Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-11-19)

19de November 1848.

As politiske Nyheder, som jo er det eneste Slags Nyheder, man iaar rigtig bryder sig om, vil jeg først og fremst berette, at det gamle Ministerium er opløst og et nyt dannet, (bestaaende af Grev A. Moltke, Grev Sponeck, Bang, Professor Madvig, Professor Clausen, General Hansen og Bardenfleth). Man antager, at denne Forandring har sin Grund deri, at det aftraadte Ministerium paa Grund af Omstændighederne bavde besluttet at opgive den sydlige Del af Slesvig, hvilket hverken Kongen eller Størstedelen af Folket vil indlade sig paa, uden at prøve sine Kræfter endnu engang. — Rigsdagen har endnu ikke gjort noget, der berettiger den til Interesse i Norge, thi den har hidtil (i en hel Maaned) kun forhandlet Reglementer og Adresser.