Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1849-03-25)

25de Marts 1849.

— — Det store Spørgsmaal, som i denne Tid beskjæftiger alle s. 45 her næsten mer end Krig og Fred, er den Valglov, hvorefter Danmarks kommende Rigsforsamlinger skulle vælges. Dette har delt Folket i to Hovedpartier: Demokratiet, som vil have almindelig Stemmeret, saaledes, at enhver fuldmyndig, uberygtet Mand er Vælger og valgbar, og Aristokratiet, som ønsker, at kun de Rige skulle have Valgret. Demokratiet er naturligvis det talrigste i Folket, men det viser sig desværre, at det ikke har sendt ordholdende Mænd til Rigsdagen, saa at Afgjørelsen endnu er tvivlsom. Blandt Bladene har Aristokratiet kun en Talsmand, nemlig den berygtede „Flyvepost" eller, som den formedelst sine hyppige Løgne kaldes, „Lyveposten", hvorimod Demokratiet har tildels alle de øvrige Blade og tilmed Kongen paa sin Side.

Fra Udlandet haves intet andet nyt, end at Østerrigerne faa velfortjent Bank af de kjække Ungarer og forhaabentlig ville have samme Skjæbne i Italien, der efter al Rimelighed vil komme til at spille en stor og hæderlig Rolle i dette Aars politiske Begivenheder.