Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1849-05-27)

27de Mai 1849.

I denne Uge ventes den russiske Storfyrste og Hr. Leuchttenberg til Kjøbenhavn for at tage Landet i Øiesyn og akkordere om Arvekonditionerne. De ville naturligvis blive modtagne med Jubel og kongelige 3 &’ s Hurra af alle brave danske Russere!! Ja det er en net Historie!!! Ligesom Frieren klæder sig i den Dragt, han ved, at hans Hjertenskjær bedst kan lide, saaledes pyntes ogsaa Kjøbenhavn med de Smykker, som bedst kildre de russiske Ørne, nemlig Kanoner. De vende rigtignok deres Mundinger fra Byen, og gid aldrig det uhyggelige russiske Svogerskab maatte kunne give dem den modsatte Retning!